HS vẽ tranh tham gia vẽ tranh Ý tưởng trẻ thơ

Tháng Mười 7, 2019 8:32 sáng

Các em HS trường TH Mỹ Hưng đang tham gia vẽ tranh Ý tưởng trẻ thơ. Năm học 2019- 2020

IMG_1570186256861_1570411554603IMG_1570186256846_1570411554679ced93fec69bd8fe3d6acc17f402e167ff021a96e28196f083959df07864880c8a4e6f2b714e94da676e091fec7af21f178be