Liên hệ

Trường Tiểu học..

Địa chỉ: .., huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/bà..– Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: .. – Email:..