HỘI CHA MẸ HS VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH MỸ HƯNG TẶNG TIỀN CHO EM HỌC SINH LỚP 1A MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Tháng Mười 7, 2019 9:03 sáng

HỘI CHA MẸ HS VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH MỸ HƯNG TẶNG TIỀN CHO EM HỌC SINH : TRẦN NGỌC LAN LỚP 1A MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO.

 

IMG_20191004_075003 (1)IMG_20191004_074624

 

https://www.youtube.com/watch?v=uphQnoL4zHc