Giới thiệu

    Trường Tiểu học Mỹ Hưng nằm trên xóm 3- Mỹ Hưng- Mỹ Lộc- Nam Định. Nhà trường có tổng diện tích là 5959m vuông. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên  công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn.

54